You are here

GARJANG UPATYAKA HYDRO POWER (का.म.न.पा.-१०,काठमाण्डौ,बाग्मती) - Phone - Address

GARJANG UPATYAKA HYDRO POWER is a company, located in का.म.न.पा.-१०,काठमाण्डौ,बाग्मती, you can browse GARJANG UPATYAKA HYDRO POWER phone, address, contact person, products and services, website, and etc for free. GARJANG UPATYAKA HYDRO POWER business info all on databasesets.com.

Company InformationBusiness Name: गर्जाङ उपत्यका हाइड्रो पावर
Registration Code: 121371
City:
Date of Establishment: 2060-9-21
Address: का.म.न.पा.-१०,काठमाण्डौ,बाग्मती

MoreCompany Type Two: पब्लिक >> गैर सरकारी>>सम्पूर्ण नेपाली स्वामित्व(पब्लिक)
Update Time: 2021-04-09